Tuesday, December 18, 2012

Αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση για τουριστική ανάπτυξη

Ριζικές αλλαγές στην εκτός σχεδίου τουριστική ανάπτυξη, αξιοποίηση ακατοίκητων νησιών και αναδιαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος με προώθηση των επενδύσεων σε σύνθετες μονάδες που συμπεριλαμβάνουν παραθεριστική κατοικία, spa, γκολφ, καταδυτικό τουρισμό κ.λπ., φιλοδοξεί να φέρει η κυβέρνηση μέσω του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που αναμένεται να «βγει» σε διαβούλευση μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει και την παροχή ευελιξίας στο Δημόσιο ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει εκτός σχεδίου εκτάσεις για την υποδοχή τουριστικών επενδύσεων.Μάλιστα, επειδή η σύνταξη του χωροταξικού και η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης μπορεί να καθυστερήσει, οι τουριστικές επενδύσεις μπορεί να εγκρίνονται μέσω ειδικών νόμων, κατά περίπτωση. Η αρχή έγινε με την επένδυση στη Τζιά που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει με fast track διαδικασίες όσες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις βρίσκονται στα σκαριά σε μια προσπάθεια ανατροπής του κλίματος. Για τον λόγο αυτό, επιχειρείται η δημιουργία ενός «ευέλικτου» πλαισίου που θα ξεμπλοκάρει επενδυτικά projects. Ένας από τους περιορισμούς που θα καταργηθεί θα είναι το όριο των 500 μέτρων για εκτός σχεδίου περιοχές γύρω από οικισμούς, όπου θα μπορούν να γίνονται τουριστικές επενδύσεις.

Επίσης αίρονται οι εκτός σχεδίου περιορισμοί σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές μέσω της δημιουργίας ειδικών ζωνών χωροθέτησης μονάδων και κυρίως των πολυσύνθετων που περιλαμβάνουν χρήσεις ξενοδοχείου, παραθεριστικής κατοικίας και θεματικού τουρισμού.

Νησιά
Στα νησιά ειδικότερα, οι οργανωμένοι υποδοχείς θα έχουν ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,05. Βασική κατεύθυνση γι’ αυτές τις επενδύσεις είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.

Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο, θα απαιτούνται ως βασικά χαρακτηριστικά η υψηλή ποιότητα, η προσαρμογή στην τοπική αρχιτεκτονική, η προώθηση της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία βιολογικών καθαρισμών άλλα και μονάδων αφαλάτωσης ή άλλων προβλέψεων για την υδροδότησή τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Επίσης, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης πολυσύνθετων τουριστικών μονάδων σε μικρά ακατοίκητα νησιά που δεν ανήκουν σε ζώνες προστασίας.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες θα υπάρχουν άλλες διατάξεις που θα ρυθμίσουν την απόσυρση ξενοδοχειακών μονάδων εκτός αστικών κέντρων με ταυτόχρονη δυνατότητα μετατροπής τους σε τουριστική κατοικία. Σε ό,τι αφορά την τουριστική κατοικία, οι προτάσεις που εξετάζονται σχετίζονται και με τη δημιουργία αναπτύξεων που θα αφορούν αποκλειστικά βίλες, χωρίς την υποστήριξη κεντρικής ξενοδοχειακής μονάδας.

Στις ανεπτυγμένες περιοχές, στόχος ειναι να προωθηθούν επενδύσεις σε μονάδες 4 και 5 αστέρων. Το ίδιο και στις αναπτυσσόμενες με την προσθήκη και της κατηγορίας των 3 αστέρων. Αναμένεται να τεθούν αυστηρά κριτήρια για τις μικρότερες μονάδες και να προωθηθούν δράσεις για την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων με μερική ή ολική απόσυρση των «μη αξιόλογων – απαξιωμένων».

Ακόμη θα προωθηθεί η επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ανάλογες ρυθμίσεις προωθούνται και για τις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, που αφορά κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, άλλα και στη Κρήτη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις στους οργανωμένους υποδοχείς θα δίνεται η δυνατότητα κατασκευής καταλυμάτων 3, 4 και 5 αστέρων και κίνητρα για την διασύνδεση τους με τοπικές αγροτικές και μεταποιητικές δραστηριότητες. Για τους ορεινούς τουριστικούς προορισμούς (άνω των 800 μ.) προβλέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων με ανώτατο μεικτό συντελεστή δόμησης 0,05. Βασική κατεύθυνση γι’ αυτές τις επενδύσεις είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.

Μαρίνες
Ακόμα θα αρθούν διάφοροι περιορισμοί για τη δημιουργία μαρίνων τόσο σε νησιά, όσο και στις μεγάλες πόλεις με λιμάνια. Βασική κατεύθυνση για τη δημιουργία ενός επαρκούς και βιώσιμου δικτύου συστήματος τουριστικών λιμένων είναι η ελάχιστη απόσταση καταρχήν 30 ναυτικών μιλίων μεταξύ μαρινών και 15 ναυτικών μιλίων μεταξύ καταφυγίων και αγκυροβολίων, εξαιρουμένων των μητροπολιτικών περιοχών. Σε κάθε περίπτωση όμως η ελάχιστη απόσταση μπορεί να διαφοροποιείται, μεταξύ άλλων και με κριτήρια προσφοράς και ζήτησης της διαμορφούμενης αγορας. Ακόμη θα υπάρξει διάκριση για τουρισμό κρουαζιέρας και τουρισμό σκαφών αναψυχής και διαμόρφωση ζωνών ναυσιπλοίας αναψυχής σε όλο το θαλάσσιο εύρος της χώρας.

«Ευέλικτο» πλαίσιο
Η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει με fast track διαδικασίες, όσες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις βρίσκονται στα σκαριά, σε μια προσπάθεια ανατροπής του κλίματος

Σε ό,τι αφορά την τουριστική κατοικία, οι προτάσεις που εξετάζονται σχετίζονται και με τη δημιουργία αναπτύξεων που θα αφορούν αποκλειστικά βίλες, χωρίς την υποστήριξη κεντρικής ξενοδοχειακής μονάδας

Θα προωθηθεί η επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

Για τους ορεινούς τουριστικούς προορισμούς (άνω των 800 μ.) προβλέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων με ανώτατο μεικτό συντελεστή δόμησης 0,05

Θα αρθούν διάφοροι περιορισμοί για τη δημιουργία μαρίνων τόσο σε νησιά, όσο και στις μεγάλες πόλεις με λιμάνι.

No comments:

Post a Comment